Şirket Kurma

Ukrayna şirket kurmak

         Ukrayna‘da şirketi kurmak için mülkiyet biçimi seçip mevzuatta belirtilen düzende ticaretin tescili yapmak lazım. Yabancılar için tavsiye ettiğimiz mülkiyet biçimi Ltd.Şti. (limited şirketleri).  Ukrayna sınırları içinde her hangi işletmenin (şirketin) kurucusu, yabancı uyruklu hem tüzel hem de gerçek kişi olabilir. Ayrıca  ne ana sermaye ne de kurucuların sayısı veya içeriği sınırlanması vardır.

Bizlere ibraz etmeniz gereken belgeler:

Yabancı gerçek kişi için:

 1. Noter tasdikli pasaport sureti ve Ukraynaca’ya çeviri;
 2. Ukrayna’daki vergi numarasının sureti (söz konusu belgenin çıkartılması bize tevkil edilebilir);
 3.  Noter tasdikli vekaletname (Noterlik desteği biz verebiliriz).
 

Yabancı tüzel kişi için:

 1.  Kurucu olan tüzel kişinin asıl ikamet ettiği ülkede tüzel kişinin tescilini doğrulayan belgenin noter tasdikli sureti (örneğin, Ticaret sicilinden belge, banka, mahkeme sicillerinden belgeler, sertifika v.s. v.b.);
 2.  kurulacak olan şirketin kurucusu olma hakkında tüzel kişinin üst organının kararı (tutanağı);
 3.  Tüzel kişi – kurucu adına kuruluş evrakları imzalayacak olan yetkili kişinin yetkileri doğrulayan evraklar (müdür tayini kararı ve noter tasdikli Ana sözleşmenin sureti veya temsilciyi belirten noter tasdikli vekaletname).

Bu belgelerin dışında  bize aşağıdaki bilgiye belirtmeniz gerekmektedir:

 • Ticaret (şirketin) unvanı;
 • Faaliyet türleri;
 • Kesin adres (varsa);
 • Esas sermayesinin miktarı;
 • Kurucular arasında pay bölüşmesi düzeni;
 • Kurulacak şirketin Müdürünün pasaport bilgileri ve özel vergi numarasının sureti (Müdür, sadece Ukrayna vatandaşı olmalıdır).

Şirketin tescilinden sonra Ukrayna’da geçici ikamet izni almak için Çalışma iznini almaya Size yardımcı olacağız.

Yabancı kişilerin ikamet izni varsa biz Gerçek kişi-şirketi (girişimci) (FOP) tescil etmenize yardımcı olabiliriz. Bu durumda girişimcilik faaliyetinizi kolaylıklarda gerçekleştirebilirsiniz.

Ukraynada’da şirketinizi size 10 iş günü içerisinde kurup , tescil ediyoruz.

Bize ulaşabilirsiniz